Fixed Image
06 (66) 510-610
5630 Békés, Petőfi u. 20.
pict1 pict2 pict3 pict4 pict5
title

Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014
Zöld Ipari Innováció Program

Hulladék mennyiségének és a levegő, víz talaj szennyezésének csökkentése alprogramja keretében. 

Pályázati azonosító: HU09-0079-A1-2013
Projektgazda:Békés Drén Környezetvédelmi, Víz és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Speciális környezetvédelmi célú résfalépítő gép fejlesztése

Teljes projekt összeg:        283 448 020 Ft
Támogatási intenzitás:      47,77 %

(Finanszírozó: Norvég Alap)
www.norwaygrants.org
www.norvegalap.hu 

Projekt rövid ismertetése:

Egy teljesen új résfalépítő technológia kifejlesztését, megépítését végeztük el, amely mind a felszín alatti közeg (talajvíz, talaj), hulladékgazdálkodásban (meglévő hulladéklerakók rekultivációjához), de legfőképpen mind szennyező anyag környezeti elembe való szivárgásának kárelhárításához, mind kármentesítéséhez kapcsolódik. Továbbá ezen résfalépítési megoldás hatékonyan használható lenne az öntözőcsatornák két oldalán, mivel egyrészt vízgazdálkodási szempontból jelentős mennyiségű víz elszivárgását tudnánk megakadályozni, továbbá az árokrendszerbe beszivárgó néhol jelentős nitrit-nitrát- ammóniatartalmú vizek káros hatását is jelentősen kiküszöbölné. A hazai és nemzetközi piacokon található résfalépítési technológiákat figyelembe véve, mind építési kivitelezési időben, mind a résfalépítést kiszolgáló műszaki berendezések mennyiségében, nagyságában, mind a kivitelezéssel járó környezeti erőforrások tekintetében egy jóval fenntarthatóbb résfalépítési technológiát fejlesztettünk ki. Az általunk kifejlesztett technológia segítségével a 3 m mélységű teljesen vízzáró HDPE lemezt hasításos elven kerül a talajba, a lehető legkisebb környezeti behatás mellett.

 

   


Norwegian Financing Mechanism 2009-2014
Green Industry Innovation Program

 In the context of the subroutine of reducing the volume of waste and air, water, subsoil pollution.

Tender identification: HU09-0079-A1-2013
Projectowner: Békés Drén Environmental, Water & Civil Engineering Limited Liability Company
Project title: Development of a Special Environmental-Purpose Cutoff Wall Machine

Total project amount: 283 448 020 HUF
Support intensity: 47.77%

(Funding: Norway Grants)
www.norwaygrants.org
www.norvegalap.hu

Brief Description of the Project:

We have developed, constructed a completely new cutoff wall technology,  which is connected to both the subsurface (ground water, soil), waste management (existing landfill reclamation), but mainly to the damage control of leakage of pollutants  in ambient element and remediation.

Furthermore, this solution could effectively be used on the two sides of the canal irrigation, from the water management point of view we could prevent a significant amount of water leakage and moreover it could eliminate the significant adverse effect of water containing nitrite-nitrate-ammonia, which sometimes infiltrate  into the trench systems.

Taking into consideration the cutoff wall technologies from the domestic and international markets, we have developed a much more sustainable technology because of implementation deadlines, number of technical equipment connecting to the technology and the amount of environmental sources used under the implementation.

With the help of our technology  the 3 meters deep totally impermeable HDPE sheet gets into the soil following the slit principle, with the lowest possible environmental impact.

 

pict

pict

pict

pict

pict

A Békés Drén Kft által elnyert Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Zöld Ipari Innováció Program Hulladék mennyiségének és a levegő, víz talaj szennyezésének csökkentése alprogramja keretében HU09-0079-A1-2013 Speciális környezetvédelmi célú résfalépítő gép fejlesztése pályázat záró eseménye.
www.norvegalap.hu

pict

pict

pict

pict

pict

pict

pict

pict

pict

pict